แนะนำสินค้า OTOP ระดับ5ดาว
OTOP

สินค้า OTOP มีดีอย่างไร ?

สินค้า OTOP มีแทบทุกจังหวัดก็ว่าได้ เพราะถือเป็นการนำเอาของดีของแต่ละจังหวัดออกมาเสนอขายหรือให้คนอื่นรับรู้ว่าใจจังหวัดนั้นๆ ก็มีของดีประจำจังหวัด

 OTOP

ข้อดีของสินค้า OTOP

  1. ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่น และเป็นการสืบทอดสู่คนรุ่นหลัง
  2. สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน
  3. สามารถนำทรัพยกร วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์มากขึ้น
  4. เป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน ในการบริหารจัดการ
  5. มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และเพิ่มความสามัคคีกันของคนในชุมชน
  6. มีการประชาสัมพันธ์สินค้าเด่นของชุมชน ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
error: Content is protected !!