Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
แนะนำสินค้า OTOP ระดับ5ดาว

เป็นผู้นำกลุ่ม OTOP ต้องรู้จักคิดต่าง

มีหลายอย่างที่ทำให้บุคคลที่เหมาะกับการเป็นผู้นำ OTOP มีความแตกต่างจากคนอื่น

บางคนอาจมีความสามารถพิเศษไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือสติปัญญา ทว่าแนวคิดต่างหากที่ทำให้พวกเขาโดดเด่น

OTOP

ผู้นำมีความเชื่อมั่นในตัวเองหรือในพลังอำนาจที่เหนือกว่า

  • พวกเขาเชื่อว่าตัวเองทำทุกอย่างเต็มที่และดีที่สุดแล้ว และยังเชื่ออีกว่าพวกเขาจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่วางเอาไว้ ขณะที่บางคนเชื่อว่าพลังงานที่เหนือกว่าคือแนวทางที่จะนำพวกเขาไปสู่ความสำเร็จ หากปราศจากความเชื่อมั่นนี้จิตใจของผู้นำเหล่านี้อาจไม่สามารถคงอยู่ได้

ผู้นำมีความใฝ่รู้อย่างกระตือรือร้น

  • ผู้นำหรือผู้ชนะจะไม่เคยหยุดการเรียนรู้แต่จะมุ่งมั่นทำความเข้าใจข้อมูลให้มากที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการประสบความสำเร็จของตัวเอง นอกจากนี้พวกเขาจะหมั่นฝึกฝนฝีมือและทักษะ อีกทั้งยังรักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งจะทำให้พวกเขาเติบโตต่อไปได้เรื่อยๆ

ผู้นำมีจิตใจแข็งแกร่งและยืดหยุ่น

  • จิตใจของผู้นำจะมีทั้งความเข้มแข็งและยืดหยุ่น พวกเขาจะรับมือกับความพ่ายแพ้และอุปสรรคต่างๆได้ ขณะเดียวกันพวกเขาก็มีกำลังใจที่แข็งแกร่งเพื่อเอาชนะความล้มเหลวในแบบของตัวเอง ผู้ชนะจะตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ที่พวกเขาไม่อาจแสวงหาได้โดยง่ายอีกทั้งต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคอยู่เสมอด้วย อย่างไรก็ตามพวกเขารู้ดีว่าชีวิตคนเราไม่สามารถคิดบวกได้ตลอดเวลา แต่ในยามที่ประสบกับปัญหาพวกเขาจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่เพื่อขัดเกลาทักษะและเสริมสร้างแรงจูงใจของตัวเอง ผู้ที่มีแนวคิดแบบผู้ชนะจะรู้ดีว่าศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดก็คือตัวพวกเขาเอง

ผู้นำจะควบคุมจิตใจของตัวเองได้

  • ผู้นำจะได้รับการปลูกฝังให้มีสติอยู่ตลอดเวลาซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะใช้ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมายในทุกขณะจิต พวกเขาจะสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมากกว่าความล้มเหลวหรือความสำเร็จในอดีตและอนาคต ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องอาศัยการมีสมาธิและความสามารถในการผลักไสปัญหาที่กีดขวางความสำเร็จของพวกเขา นอกจากนี้ผู้ที่มีแนวคิดแบบผู้นำหรือผู้ชนะจะไม่ยอมถูกจำกัดความเชื่อหรือปล่อยให้คำพูดคนอื่นมาบั่นทอนกำลังใจของพวกเขา อย่างไรก็ตามพวกเขาเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดสามารถขัดขวางพวกเขาได้

ผู้นำไม่เคยยอมแพ้แต่มุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ

  • สุภาษิตญี่ปุ่นกล่าวว่า “หากล้มลง 7 ครั้ง จงลุกขึ้นยืนให้ได้ 8 ครั้ง” ความเชื่อมั่นในตนเองหรือแรงผลักดันที่เหนือกว่าจะกระตุ้นให้พวกเขาผ่านความยากลำบากและความล้มเหลวได้อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญพวกเขาถูกปลูกฝังให้มีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จและยอมทุ่มเททั้งเวลาและพลังงานเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย
error: Content is protected !!