Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
แนะนำสินค้า OTOP ระดับ5ดาว

เพิ่มช่องทางขาย-สร้างรายได้เพิ่มแก่กลุ่ม OTOP

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ช่วยชาวบ้านเพิ่มช่องทางขาย-สร้างรายได้เพิ่มโดยนำเทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพ OTOP ตั้งเป้า 2 ปี กว่า 60,000 ราย

10 เม.ย.61 ที่ผ่านมานางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ กล่าวภายหลังมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ประกอบการ OTOP ตามโครงการพัฒนาศักยภาพประกอบการ OTOP อาหารและเครื่องดื่ม มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ 20 ราย จำนวน 25 ผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตว่า โครงการนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมกับวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์

OTOP

เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ร่วมกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ได้จัดการอบรมผู้ประกอบการก่อนจะคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จากนั้นได้ร่วมกันลงพื้นที่ให้คำแนะนำในการผลิตเพื่อให้ผ่าน อย.และมาตรฐาน มผช.(มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน) ของกระทรวงมหาดไทย เป็นเพิ่มศักยภาพการผลิตของผู้ประกอบการ OTOP ให้ได้มาตรฐาน โดยกรมใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาช่วยด้วยการนำผลิตภัณฑ์เข้าห้องแล็บตรวจหาเชื้อ จนผลิตได้มาตรฐานจึงส่งให้ มผช.รับรอง

error: Content is protected !!